Deze website is momenteel in opbouw. Voor informatie over platteland in Oost-Vlaanderen, ga naar plattelandsloket.be. Wil je op de hoogte blijven van toekomstige oproepen voor LEADER, klik dan hier

Plattelands-ontwikkeling met steun van LEADER  

LEADER is een subsidiemaatregel uit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid voor plattelandsontwikkeling.


Het geeft plattelandsbewoners, landbouwers, lokale besturen, verenigingen en ondernemers het heft in handen om hun plattelandsregio samen duurzaam te ontwikkelen. Dit gebeurt door het uitvoeren van gerichte plattelandsprojecten.

LEADER Oost-Vlaanderen

LEADER in Oost-Vlaanderen

Voor 2023-2027 zijn er in Oost-Vlaanderen 3 LEADER-gebieden (zie kaart). Binnen deze gebieden kunnen ondernemers, verenigingen, lokale besturen en burgers steun krijgen voor hun plattelandsproject.


Ontdek waar elk van deze regio’s op focust en hoe je een project kan indienen.

Kies jouw LEADER-gebied

Kom naar de kick-off 

Begin november vinden drie info- en netwerkmomenten plaats om de nieuwe LEADER periode af te trappen. 

Schrijf je in:

  • maandagavond 13 november: Kick-off LEADER Waasland
  • dinsdagavond 21 november: Kick-off LEADER Meetjesland-Leievallei
  • woensdagavond 22 november: Kick-off LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender

Praktische info over de oproep 2023

De basis


Alinea's zijn de belangrijkste bouwstenen van webpagina's. Om deze te veranderen, dubbelklik hier of klik op Tekst bewerken. U kunt hier ook de stijl wijzigen.

Soorten projecten en financiering


Alinea's zijn de belangrijkste bouwstenen van webpagina's. Om deze te veranderen, dubbelklik hier of klik op Tekst bewerken. U kunt hier ook de stijl wijzigen.

Hoe en wanneer een project indienen


Alinea's zijn de belangrijkste bouwstenen van webpagina's. Om deze te veranderen, dubbelklik hier of klik op Tekst bewerken. U kunt hier ook de stijl wijzigen.

Over ons

Het team platteland van de Provincie Oost-Vlaanderen coördineert subsidieprogramma’s voor plattelandsontwikkeling in Oost-Vlaanderen. We inspireren burgers, organisaties, lokale ondernemers en besturen voor projectideeën voor het Oost-Vlaamse platteland en ondersteunen hen in de uitvoering.

We vormen ook het secretariaat van de Oost-Vlaamse LEADER-gebieden.