LEADER Waasland

Het Waasland is een erkend LEADER-gebied voor de periode 2023-2027, met een lokale ontwikkelingsstrategie en een lokale actiegroep.


De middelen voorzien voor LEADER-projecten komen zowel van de Europese Unie, Vlaanderen als van de Provincie Oost-Vlaanderen. Er is zo’n 2,6 miljoen euro budget voor het Waasland voor 2023-2027.

De lokale Actiegroep

De Lokale Actiegroep (LAG) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ontwikkelingsstrategie (zie onder) en beslist over de goedkeuring van projecten.


Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale besturen, het provinciebestuur, het middenveld en bestaande netwerken in de regio.

Het gebied

De kaart toont welke gemeenten deel uitmaken van LEADER Waasland 2023-2027. Je vindt alle info hierover in de LOS (zie verder). Enkele algemene opmerkingen:

  • Sint-Niklaas wordt gezien als de 'hoofdstad van het Waasland’, maar kan als centrumstad geen deel uitmaken van het plattelandsgebied.
  • Het centrum van Lokeren en van Temse kunnen niet tot het LEADER-gebied behoren omwille van een te hoge bevolkingsdichtheid en te hoog ruimtebeslag.


Burgers, organisaties, lokale ondernemers en besturen die plattelandsprojecten willen opzetten binnen dit gebied, kunnen hiervoor steun krijgen bij LEADER-Waasland.

Strategie voor het Waasland:

aan welke doelstellingen moet mijn project werken?


Elk project dat wordt ingediend moet passen binnen de doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Waasland 2023-2027.


Er zijn 3 Strategische Doelstellingen (waar willen we naartoe in de ideale wereld), met daaronder 8 Operationele Doelstellingen (hoe willen we de Strategische Doelstellingen bereiken). Onder elke Operationele Doelstelling vind je mogelijke acties (zie verder: actieplan). 

SD 1

De land- en tuinbouw in het Waasland is economisch rendabel en ecologisch duurzaam.

OD 1.1. Stimuleren van duurzame landbouwverbreding 


OD 1.2. Stimuleren van rendabele valorisatie en verwerking van biomassaresten


OD 1.3. Experimenteren met innovatieve, duurzame (circulaire) productie- en verwerkingstechnieken en/of verdienmodellen     

SD 2

Het Wase landschap is klimaatgezond en versterkt de biodiversiteit en bijhorende ecosystemen

OD 2.1. Investeren in de ontwikkeling van open ruimte ifv klimaatadaptatie en -mitigatie en beschermen van biodiversiteit.


OD 2.2. Investeren in de kwaliteit van het integraal bodem- en watersysteem in het Waasland

SD 3

De dorpen in het Waasland bieden hoge kwaliteit van leven en richten zich op de toekomst, met oog voor het eigen Wase karakter.

OD 3.1. Realiseren van toekomstbestendige en kwalitatieve ontmoetingsplaatsen, met oog voor een kwalitatieve aansluiting met het omliggende landschap 


OD 3.2. Realiseren van activiteiten, evenementen en projecten die de lokale gemeenschap versterken


OD 3.3. Stimuleren van een slimme transitie van gemeenten via het opstellen en/of uitvoeren van een strategie

Bekijk hier het actieplan

Blader rechts door het actieplan van LEADER Waasland 2023-2027 of download het hier meteen


Het actieplan is een onderdeel van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor 2023-2027.  In deze LOS vind je naast het actieplan ook hoe de LOS tot stand kwam en informatie over de geplande uitvoering van de LOS. Je vindt het document via de link hieronder.


Zeker ook interessant voor projectideeën is de thematische analyse van het Waasland, van p.18 tot p.54. 


 

Banner_oproep24

Praktisch

Hoe dien je een project in?

Jaarlijks lanceert de LAG een projectoproep met concrete deadlines om je project in te dienen. Kijk hier voor meer info

Vragen? Projectideeën die je wil aftoetsen? 

Contacteer de LEADER-coördinator voor het Waasland: machteld.boussemaere@oost-vlaanderen.be of 09 267 86 85. 

Machteld Boussemaere