LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender

Vlaamse Ardennen tot Dender is een erkend LEADER-gebied voor de periode 2023-2027, met een lokale ontwikkelingsstrategie en een lokale actiegroep.


De middelen voorzien voor LEADER-projecten komen zowel van de Europese Unie, Vlaanderen als van de Provincie Oost-Vlaanderen. Er is zo’n 4,7 miljoen euro budget voor LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender voor 2023-2027.

De lokale Actiegroep

De Lokale Actiegroep (LAG) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ontwikkelingsstrategie (zie onder) en beslist over de goedkeuring van projecten.


Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale besturen, het provinciebestuur, het middenveld en bestaande netwerken in de regio.

Het gebied

De kaart toont welke gemeenten deel uitmaken van LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender 2023-2027. Je vindt alle info hierover in de LOS (zie verder). Opmerking: het centrum van Merelbeke en Denderleeuw behoren niet tot het LEADER-gebied omwille van een te hoge bevolkingsdichtheid en te hoog ruimtebeslag.


Burgers, organisaties, lokale ondernemers en besturen die plattelandsprojecten willen opzetten binnen dit gebied, kunnen hiervoor steun krijgen bij LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender.

Strategie voor Vlaamse Ardennen

tot Dender:

aan welke doelstellingen moet mijn project werken?


Elk project dat wordt ingediend moet passen binnen de doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027.


Er zijn 3 Strategische Doelstellingen (waar willen we naartoe in de ideale wereld), met daaronder Operationele Doelstellingen (hoe willen we de Strategische Doelstellingen bereiken). Onder elke Operationele Doelstelling vind je mogelijke acties (zie verder: actieplan). 

SD 1

De Vlaamse Ardennen wil een kwaliteitsvol landschap behouden, beheren en creëren

OD 1 Het bodem- en water- en luchtsysteem als uitgangspunt om landschap en landbouw klimaatbestendig te maken.


OD 2 Groenblauwe netwerken worden zowel in de open ruimte als in de bebouwde omgeving opgezet en met elkaar verbonden.


SD 2

De land- en tuinbouw in de Vlaamse Ardennen is leefbaar en duurzaam, en biedt ruimte voor lokale productie en consumptie

OD 3 Partnerschappen ondersteunen die landbouw en natuur nauwer verweven in het landschap.


OD 4 Duurzame landbouwverbreding stimuleren en uitdragen van lokale voedselstrategieën.SD 3

De Vlaamse Ardennen verhoogt de (be)leefbaarheid van de dorpen met respect voor de eigenheid van de leefomgeving en streekidentiteit

OD 5 Bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dorpskernen.


OD 6 De beleving van de streekidentiteit verhogen voor inwoners en bezoekers.


Bekijk hier het actieplan

Blader rechts door het actieplan van LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender 2023-2027 of download het hier meteen


Het actieplan is een onderdeel van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor 2023-2027. Daar vind je naast het actieplan ook hoe de LOS tot stand kwam en informatie over de geplande uitvoering van de LOS. Banner_oproep24

Praktisch

Hoe dien je een project in?

Jaarlijks lanceert de LAG een projectoproep met concrete deadlines om je project in te dienen. Kijk hier voor meer info. 

Vragen? Projectideeën die je wil aftoetsen? 

Contacteer de LEADER-coördinator voor de Vlaamse Ardennen tot Dender: annelies.waegeman@oost-vlaanderen.be of 09 267 86 71. 

Annelies Waegeman