Oproep reguliere en koepel-

projecten 2024-25

Lancering oproep

De Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland lanceren een tweede oproep voor reguliere projecten en koepelprojecten (zie soorten projecten voor meer info). Het beschikbare budget voor deze oproepen is:

  • Oproep '24-'25 reguliere en koepelprojecten LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender: zo'n €750.000
  • Oproep '24-'25 reguliere en koepelprojecten LEADER Meetjesland-Leievallei: zo'n €500.000
  • Oproep '24-'25 reguliere en koepelprojecten LEADER Waasland: zo'n €500.000


De eerste (verplichte) aanmelding van projectideeën is op 9 september 2024, 12u. De officiële indieningsdatum is 8 november 2024, 12u. Projecten lopen van 1 januari 2025 tem 30 juni 2027. 

Stap 1: Verplicht aanmelden van een projectidee

Vul het online aanmeldingsformulier in voor 9 september 2024 (12u00 ’s middags)


 

Heb je een innovatief projectidee en wil je dit graag indienen? Dan is een eerste stap het aanmelden van je projectidee.

Het aanmeldingsformulier moet ten laatste op 9 september (12u 's middags) ingediend worden. 


Download hier een Word kladversie met de vragen van het aanmeldingsformulier. Meer documenten, nuttige links en ondersteuning voor deze oproep vind je hier


Je meldt je project aan via dit online formulier:

Online aanmelding voor LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender

Online aanmelding voor LEADER Meetjesland-Leievallei

Online aanmelding voor LEADER Waasland


Na indiening van je idee krijg je binnen de 14 dagen feedback. Deze feedback komt van de Lokale Actiegroep van jouw gebied en betekent nog geen goed- of afkeuring van je project. Het kan gaan om feedback over mogelijke extra partners, voorstellen voor veranderingen in budget of tips om je project sterker te maken tegen de uiteindelijke officiële indiening op 15 november (zie stap 2).

Het invullen van het aanmeldingsformulier betekent niet dat het project later ook effectief moet ingediend worden. Het is wel een verplichte stap om te kunnen indienen in november. 


Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten wordt het project bekeken door de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen. De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer.  


Komt mijn projectidee in aanmerking voor LEADER?

Als je aan volgende voorwaarden voldoet, kan je een project indienen voor LEADER-financiering 2023-2027.  

1. Het project wordt uitgevoerd in een LEADER-gebied (zie kaart):

  • LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender
  • LEADER Meetjesland - Leievallei
  • LEADER Waasland


2. Het project past binnen de doelstellingen van het gebied, zoals beschreven in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) :


3. De promotor van het project mag indienen. Het project kan ingediend worden door elke rechtspersoon, vb. lokale besturen, vzw's, feitelijke verenigingen, ondernemers en burgers. In de LOS van jouw gebied vind je de concrete bepalingen hierover.


4. Het project past binnen de LEADER principes (lokaal/bottom-up, samenwerking, innovatie, multisectoraal en geïntegreerd, gebiedsgericht, netwerkvorming, publiek-privaat partnerschap). 


Stap 2: Schrijven en indienen van een project 

Dien je volledige project in voor 8 november 2024 (12u00 ’s middags)


Op basis van de feedback door de LAG werk je samen met eventuele partners en copromotoren het projectidee verder uit tot een gedetailleerde projectfiche. Deze maak je aan in het E-Loket van de Vlaamse Landmaatschappij en dien je in voor 8 november 2024 (12u00 ’s middags).


Er komt heel wat kijken bij het uitschrijven van een projectfiche. Zo dien je ambitieuze maar realistische indicatoren in te geven, heb je een gedetailleerde begroting nodig (je kan hierbij gebruik maken van vereenvoudigde kostenopties (VKO's)) en maak je een projectplanning op. Het LEADER secretariaat biedt hierbij begeleiding. Hier vind je alvast de nodige documenten en links.


Stap 3: Selectie en start van de projecten

Na ontvangst van je projectaanvraag, wordt eerst gecheckt of je project ontvankelijk is. Daarna begint de selectieprocedure, aan de hand van vaste beoordelingscriteria. In december wordt finaal beslist welke projecten weerhouden worden. 


De goedkeurde projecten starten op 1 januari 2025. Na definitieve goedkeuring ontvang je een officiële goedkeuringsbrief.


De projecten lopen van 1 januari 2025 tot 30 juni 2027. Verlengingen zijn niet mogelijk.