Projectoproep

LEADER 2023-2024

Lancering oproep

De Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland lanceren een LEADER-oproep voor reguliere projecten en koepelprojecten. De officiële indieningsdatum is 8 maart 2024, de eerste aanmelding van projectideeën gebeurt op 10 januari 2024. 


Projecten lopen van 15 mei 2024 tem 30 juni 2026. 


Stap 1: Verplicht aanmelden van een projectidee

Vul het online aanmeldingsformulier in voor 10 januari 2024 (12u00 ’s middags)


 

Heb je een innovatief projectidee klaar staan en wil je dit graag indienen? Dan kan je al starten met de eerste voorbereidingen. Het aanmeldingsformulier moet ten laatste op 10 januari (12u 's middags) ingediend worden:


Aanmeldingsformulier LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender

Aanmeldingsformulier LEADER Meetjesland-Leievallei

Aanmeldingsformulier LEADER Waasland


Dit formulier is zowel de aanmelding van je projectidee bij de LAG van jouw gebied als een eventuele aanmelding bij de Kwaliteitskamer. Het invullen van het aanmeldingsformulier betekent niet dat het project later ook effectief moet ingediend worden.


Wil je liever eerst een Word-document als klad? Dat vind je hier.


Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten wordt het project bekeken door de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen. De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer.  


De ingediende projecten worden door de Lokale Actiegroepen besproken. Het LEADER-secretariaat bezorgt je dit advies in de week van 15 januari.


Komt mijn projectidee in aanmerking voor LEADER?

Als je aan volgende voorwaarden voldoet, kan je een project indienen voor LEADER-financiering 2023-2027.  

1. Het project wordt uitgevoerd in een LEADER-gebied (zie kaart):

  • LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender
  • LEADER Meetjesland - Leievallei
  • LEADER Waasland


2. Het project past binnen de doelstellingen van het gebied, zoals beschreven in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) :


3. De promotor van het project mag indienen. Het project kan ingediend worden door elke rechtspersoon, vb. lokale besturen, vzw's, feitelijke verenigingen, ondernemers en burgers. In de LOS van jouw gebied vind je de concrete bepalingen hierover.


4. Het project past binnen de LEADER principes (lokaal/bottom-up, samenwerking, innovatie, multisectoraal en geïntegreerd, gebiedsgericht, netwerkvorming, publiek-privaat partnerschap) 


Stap 2: Schrijven en indienen van een project 

Dien je volledige project in voor 8 maart 2024 (12u00 ’s middags)


Het is nu aan jou om samen met eventuele partners en copromotoren het projectidee uit te werken tot een ambitieuze projectfiche. 

Deze maak je aan in het E-Loket van de Vlaamse Landmaatschappij voor de deadline van 8 maart 2024 (12u00 ’s middags).


Er komt heel wat kijken bij het uitschrijven van een projectfiche. Zo dien je ambitieuze maar realistische indicatoren in te geven, heb je een gedetailleerde begroting nodig (je kan hierbij gebruik maken van vereenvoudigde kostenopties (VKO's)) en maak je een projectplanning op. Het LEADER secretariaat biedt heel wat begeleiding. Hier vind je alvast de nodige documenten en links. 


Stap 3: Selectie en start van de projecten

In april wordt beslist welke projecten weerhouden worden. 


De goedkeurde projecten starten op 15 mei 2024. Na definitieve goedkeuring ontvang je een officiële goedkeuringsbrief.


De projecten lopen van 15 mei 2024 tot 30 juni 2026. Verlengingen zijn niet mogelijk.