LEADER Meetjesland- Leievallei

Het LEADER-gebied Meetjesland-Leievallei is een erkend LEADER-gebied voor de periode 2023-2027, met een lokale ontwikkelingsstrategie en een lokale actiegroep.


De middelen voorzien voor LEADER-projecten komen zowel van de Europese Unie, Vlaanderen als van de Provincie Oost-Vlaanderen. Er is zo’n 4,3 miljoen euro budget voor LEADER Meetjesland-Leievallei voor 2023-2027.

De lokale Actiegroep

De Lokale Actiegroep (LAG) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ontwikkelingsstrategie (zie onder) en beslist over de goedkeuring van projecten.


Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale besturen, het provinciebestuur, het middenveld en bestaande netwerken in de regio.

Het gebied

De kaart toont welke gemeenten deel uitmaken van LEADER Meetjesland-Leievallei 2023-2027. Je vindt alle info hierover in de LOS (zie verder).


Burgers, organisaties, lokale ondernemers en besturen die plattelandsprojecten willen opzetten binnen dit gebied, kunnen hiervoor steun krijgen bij LEADER-Meetjesland-leievallei.

Strategie voor het Meetjesland-Leievallei:

aan welke doelstellingen moet mijn project werken?


Elk project dat wordt ingediend moet passen binnen de doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Meetjesland-Leievallei 2023-2027.


Er zijn 2 Strategische Doelstellingen (waar willen we naartoe in de ideale wereld), met daaronder Operationele Doelstellingen (hoe willen we de Strategische Doelstellingen bereiken). Onder elke Operationele Doelstelling vind je mogelijke acties (zie verder: actieplan). 

SD 1

Meetjesland-Leievallei is een klimaatrobuust plattelandsgebied waar landbouw en natuur floreren en elkaar zoveel mogelijk versterken.

OD 1 Ondersteunen van alternatieve en duurzame (verdien)modellen om de veerkracht van de landbouwsector te vergroten. 


OD 2 Het agrovoedingscomplex in het Meetjesland-Leievallei zet in op duurzame productietechnieken, met aandacht voor partnerschappen en kennisdeling.


OD 3 Versterken van typische landschapskenmerken om natuur robuuster en weerbaarder te maken tegen klimaatverandering en om verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. 

SD 2

Meetjesland-Leievallei is een plattelandsgebied met levendige en inclusieve kernen die trots zijn op hun streek.

OD 4 Versterken van de beeldkwaliteit van de dorpen, met aandacht voor de aansluiting met de omgeving.


OD 5 De dorpen in Meetjesland-Leievallei bieden voldoende levenskwaliteit en voorzieningen aan hun inwoners.


OD 6 De dorpskernen in het Meetjesland-Leievallei bruisen van het leven en stimuleren ontmoetingen tussen alle inwoners, ook de kwetsbare groepen.

Bekijk hier het actieplan

Blader rechts door het actieplan van LEADER Meetjesland-Leievallei 2023-2027 of download het hier meteen


Het actieplan is een onderdeel van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor 2023-2027. Daar vind je naast het actieplan ook hoe de LOS tot stand kwam en informatie over de geplande uitvoering van de LOS.Banner_oproep24

Praktisch

Hoe dien je een project in?

Jaarlijks lanceert de LAG een projectoproep met concrete deadlines om je project in te dienen. Kijk hier voor meer info

Vragen? Projectideeën die je wil aftoetsen? 

Contacteer de LEADER-coördinator voor Meetjesland-Leievallei: nicolas.cammaert@oost-vlaanderen.be of 09 267 87 16.  

Nicolas Cammaert