Hoe indienen

De oproep


Jaarlijks (2023-2027) lanceert de LAG een oproep tot het indienen van reguliere en koepelprojecten, met concrete data voor aanmelding en indiening. Daarbij wordt vaak ook een informatiemoment georganiseerd in het LEADER-gebied. Hier doe je inspiratie op en kan je je projectidee aftoetsen bij andere potentiële promotoren.


Daarnaast komen er ook aparte oproepen voor microprojecten en samenwerkingsprojecten. Ga naar soorten projecten voor meer info. 

Een regulier project indienen

Eerste projectidee


Elk project begint met een idee. Dit idee kan besproken worden met de LEADER-coördinator of LAG-lid van jouw gebied en/of tijdens de kick-off van de oproep. Deze helpt nagaan of je idee past binnen de de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) en de concrete oproep en ondersteunt je bij de verdere aanmelding.  


Stap 1. Projectaanmelding 


Je werkt je projectidee uit in een aanmeldingsformulier, dat je online indient tegen de vooropgestelde deadline

 

Enkele weken na de aanmelding van jouw projectidee krijg je hier feedback over van het LEADER-secretariaat en de Lokale Actiegroep. Je kan hier verder mee aan de slag bij het uitschrijven van je projectfiche in het e-Loket. 


Stap 2. Projectindiening in het e-loket


Je dient je project in in het e-loket. Zorg er voor dat je project ontvankelijk is. In het luik 'ondersteuning' vind je een handleiding en mogelijkheid tot volgen van een opleiding hierover.  


Stap 3. Selectie en start projecten


Nadat je project is ingediend in het E-Loket, begint de goedkeuringsprocedure. De LAG laat binnen de 3 maanden na indiening weten of je project is goedgekeurd (dit is bij een regulier project). Daarna kan jouw project snel van start gaan.